• Biện pháp thi GVG vòng tỉnh
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 116 lượt tải | 3 file đính kèm
 • GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 5
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án word thi GVG vòng huyện 2020-2021
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 162 lượt tải | 7 file đính kèm
  các bài giảng đảm bảo tốt
 • GIÁO ÁN THI GVG VÒNG HUYỆN 2020-2021
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 111 lượt tải | 4 file đính kèm
  GIÁO ÁN ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG PHU
 • ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 5 TIẾT 2
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LỚP 3
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 135 lượt tải | 2 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LỚP 2
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 94 lượt tải | 7 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LỚP 5
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 142 lượt tải | 4 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LỚP 1 MỚI
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 144 lượt tải | 6 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LỚP 4
  | Tiểu học Phan Ngọc Hiển huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau | 181 lượt tải | 17 file đính kèm