Lễ kết nạp đảng viên ngày 10/10/2021 trực tuyến

Lễ kết nạp đảng viên ngày 10/10/2021 trực tuyến

Thực hiện Quyết định của Huyện ủy Đầm Dơi, ngày 10/10/2021, chi bộ trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng: Đặng Kim Yên, Trần Ngọc Chúc, Lê Hồng Thanh Tú, Diệp Phương Yến, Trương Minh Sang. Nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 42 đảng viên, trong đó có 28 nữ, 35 đảng viên chính thức. Cũng trong thời gian này có 4 quần chúng tham gia lớp học cảm tình đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Qua đó có 2 quần chúng tiến hành làm hồ sơ để đảng xem xét kết nạp trong quí 4/2021.