Thông tin chi tiết:
Hồ Hoàng Diệu
Giáo viên Tin học Hồ Hoàng Diệu
Ngày tháng năm sinh 31/03/1978
Giới tính Nam
Trình độ ĐH CNTT
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Tân Dân - Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0947275527
Email hohoangdieu79@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GV bộ môn