Học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học

Liên tục nhiều năm học, tỷ lệ HS lớp 5 ra trường và hoàn thành chương trình Tiểu học đều đạt 100%

Học sinh lớp 5 vững vàng bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức ở các cấp học cao hơn!