Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thúy Hằng
Giáo viên Trần Thị Thúy Hằng
Ngày tháng năm sinh 03/08/1978
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0822012368
Email ttthangthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN