Thông tin chi tiết:
Vũ Văn Thuyết
Giáo viên Vũ Văn Thuyết
Ngày tháng năm sinh 06/02/1981
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0919022646
Email vvthuyetthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm