Thông tin chi tiết:
Trương Minh Sang
Giáo viên Tin học Trương Minh Sang
Ngày tháng năm sinh 16/10/1990
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tin học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0946372336
Email tmsangthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn