Thông tin chi tiết:
Trần Thu Hường - PCT công đoàn
Giáo viên Trần Thu Hường - PCT công đoàn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0947574919
Email tthuongthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN - PCT công đoàn