Thông tin chi tiết:
Trần Bích Nụ
Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4 Trần Bích Nụ
Ngày tháng năm sinh 15/01/1973
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0941476873
Email tbnuthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn