Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tuyết Mai
Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Tuyết Mai
Ngày tháng năm sinh 02/09/1978
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 1 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0919322231
Email ntmaithpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm