Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 08/03/1973
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0964844493
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn