Thông tin chi tiết:
Ngọc Thị Yến
Giáo viên Ngọc Thị Yến
Ngày tháng năm sinh 17/06/1982
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0949256118
Email ntyenthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm