Thông tin chi tiết:
Lê Thị Vân
Giáo viên - Tổ trưởng tổ 3 Lê Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 16/05/1979
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0859857448
Email ltvanthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm