Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Thoảng
Giáo viên - Tổ phó tổ 1 Lê Thanh Thoảng
Ngày tháng năm sinh 04/05/1983
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 1 thị trấn đầm dơi, Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Điện thoại 0919326007
Email ltthoangthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm