Thông tin chi tiết:
Lê Hoàng Thám
Giáo viên Thể dục Lê Hoàng Thám
Ngày tháng năm sinh 01/01/1988
Giới tính Nam
Trình độ CĐSP Thể dục
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0944739137
Email lhthamthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn