Thông tin chi tiết:
Lâm Thanh Thúy
Giáo viên - Tổ phó tổ 4 Lâm Thanh Thúy
Ngày tháng năm sinh 02/05/1982
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Tân Duyệt - Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0914406318
Email ltthuythpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm