Thông tin chi tiết:
Huỳnh Ngọc Vui
Giáo viên - Tổ phó tổ 2 Huỳnh Ngọc Vui
Ngày tháng năm sinh 20/10/1984
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0918599393
Email hnvuithpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm