Thông tin chi tiết:
Hồ Tuyết Sương
Giáo viên - Tổ phó tổ 3 Hồ Tuyết Sương
Ngày tháng năm sinh 07/01/1981
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0949484773
Email htsuongthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm