Thông tin chi tiết:
Dương Thanh Nhàn
Giáo viên Thư viện Dương Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Trình độ THSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0916237913
Email dtnhanthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn