Thông tin chi tiết:
Cao Minh Sũng
Giáo viên - Tổ phó tổ 5 Cao Minh Sũng
Ngày tháng năm sinh 07/10/1978
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Khóm 2 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0919747448
Email cmsungthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm