Thông tin chi tiết:
Vũ Hồng Hà
Tổ trưởng Tổ VP Vũ Hồng Hà
Ngày tháng năm sinh 24/03/1973
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Thuộc về bộ phận VP
Địa chỉ Khóm 1 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0919115159
Email vhhathpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách CNTT