Thông tin chi tiết:
Cao Thị Ngọc Diễm
Giáo viên Cao Thị Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh 23/09/1993
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tiểu học
Địa chỉ Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi-Đầm Dơi - Cà Mau
Điện thoại 0829015288
Email ctndiemthpnh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GVCN